Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

Servicii juridice de calitate in domeniul asigurărilor RCA/CASCO/CARTE VERDE

Un cabinet de avocat specializat în dosarele de instanță împotriva societăților de asigurare, în vederea recuperării sumelor de bani reprezentând reparații auto, lipsă de folosință și penalitățile de întârziere aferente.

avocat asigurari

Obtinerea celui mai bun rezultat pentru clientii nostri

Casă de avocatură specializată în domeniul asigurărilor din România

În domeniul asigurărilor, cu preponderență, clienții noștri sunt unitățile service, ce au ca obiect de activitate reparații autovehicul și oferirea, pe perioada reparației, a unui autovehicul la schimb. Această activitate a unităților reparatoare se lovește de diminuarea nejustificată, din partea asiguratorilor RCA, a sumelor reprezentând reparații auto si lipsă de folosință.

În situația neplăților dosarelor de daună sau a plaților parțiale (societățile de asigurare apreciază, unilateral, că datorează doar o parte din sumele indicate în cererea de despăgubire) singurul mijloc prin care service-urile își pot recupera sumele/diferențele de bani îl reprezintă instanța de judecată.  

De ce suntem siguri ca va putem ajuta

Experiența este esențială

Cabinetul de avocat are în componență avocați specializați în litigiile cu asigurătorii, unii dintre avocați având o experiență de peste 10 ani în domeniul asigurărilor RCA, Casco, precum și alte tipuri de asigurări.

1.400+

Dosare active pe instanță împotriva societăților de asigurări

99,8%

Dosare finalizate favorabil, prin admiterea cererilor de chemare în judecată

24/7

Disponibilitatea în asistarea clienților privind întocmirea dosarelor de daună

500/5000

Structura de plată a onorariului de avocat este adaptată fiecărui dosar de daună

Stefan & Dinu

O casă de avocatură modernă care oferă servicii juridice reprezentând asistarea si reprezentarea unitătilor service mari si mici în domeniul asigurărilor

Cum poti deveni clientul cabinetului?

Unitățile service pe care cabinetul le reprezintă sunt atât din București, cat și din țară.

Astfel, nu are o mare importanta daca unitatea dvs. service își desfășoară activitatea in București sau într-un alt județ din Romania, atât timp cat sediul principal al tuturor societăților de asigurare este in București.

Indiferent ca unitatea reparatoare a efectuat reparația in afara orașului București, litigiul poate fi promovat cu succes la instanțele din București.

Ce costuri implica o actiune in instanta?

Costurile necesare promovării unei acțiuni corespunzătoare unui dosar de dauna sunt: taxa judiciara de timbru (care diferă in funcție de valoarea sumei de recuperat) si onorariul de avocat (care diferă in funcție de valoarea sumei de recuperat).

Aceste costuri (taxa judiciara de timbru si onorariul de avocat) sunt recuperabile la sfârșitul litigiului de la societatea de asigurare.

cheltuieli de judecata avocat
Ce presupune declansarea unui litigiu?

Pentru a asigura finalitatea pozitiva a unui litigiu este necesar ca dosarul de dauna sa fie complet. Mai precis, sa exista documentele justificative care permit unității reparatoare recuperarea despăgubirii, precum: cesiunea de creanță, documente de vinovăție, documente ale persoanelor si autovehiculelor implicate in eveniment, cererea de despăgubire, devizul de reparație, contractul de închiriere, procesul-verbal de constatare a daunelor.

Inexistenta tuturor documentelor prezentate mai sus reduce sansele de câștig, însă poate fi suplinită prin obligarea asiguratorului in depunerea, in fata instanței de judecata, a dosarului de dauna complet.

Tariful privind ora de manopera

Dispozițiile legii care guvernează despăgubirea privind reparații autovehicul, respectiv Legea 132/2017, sunt foarte clare si nu prevăd nicio limitare in ceea ce privește tariful practicat de unitatea reparatoare privind cuantumul orei de manopera. Valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau documente emise in condițiile legii in care unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manopera afișată.

Costurile reparațiilor se stabilesc in raport de preturile practicate de unitățile de specialitate, iar nu prin raportare la o evaluare sau calcul propriu al asiguratorului. Totodată, nu se impune un preț standard sau de referință pentru ora de manopera sau pentru contravaloarea pieselor si materialelor utilizate.

Unitățile service nu sunt astfel ținute de preturile impuse, unilateral de societățile de asigurare si nici de tarifele utilizate de reprezentantele auto. Service-ul poate utiliza un cost al orei de manopera diferit, in funcție de propria apreciere si raportat la calitatea reparației realizate.

Tariful practicat in cazul lipsei de folosinta

Dispozițiile care reglementează serviciul privind lipsa de folosință nu limitează sau cenzurează unitatea reparatoare la utilizarea unui tarif pe zi de închiriere. Cu atât mai mult, societățile de asigurare nu pot impune, într-un mod subiectiv, un tarif pe zi de închiriere pe care acestea din urma sa îl aprecieze ca fiind just, atât timp cat legislația in vigoare nu stabilește plafoane maximale sau minimale cu privire la acest serviciu.

tarif ora de manopera service auto
Dezavantajele conventilor cu asiguratorii?

Convențiile de colaborare propuse de către societățile de asigurare cuprind o serie de limitări ale unităților service. De asemenea, unitatea reparatoare, in cadrul unei convenții de colaborare, va putea utiliza exclusiv: un cost al orei de manopera, un preț al pieselor de schimb, precum si timpii necesari efectuații reparației impus de asigurător. Manualul AUDATEX si DAT prevede faptul ca pentru anumite operațiuni timpii de reparației suplimentari se introduc manual de utilizator, aspect pe care intr-o convenție de colaborare nu va fi permis.

Costul orei de manopera este limitat de societățile de asigurare la: 50 lei pentru Dacia, 70 lei pentru auto cu capacitate ≤ 3,5 Tone, 70 lei pentru auto cu capacitate intre 3,5 – 7,5 Tone, 70 lei pentru auto ≥ 7,5 Tone. Aceste tarife sunt practic imposibil de utilizat pentru efectuarea unei reparații de calitate, cu atât mai mult cu cat legea nu impune un cost maxim al cuantumului orei de manoperă.

Convenția de colaborare impune service-ului utilizarea unui adaos comercial de maxim 7% si fără a depăși costul pieselor/materialelor, deși nu exista nicio limitare privind adaosul pe care unitățile reparatoare îl pot practica.

In baza convenției de colaborare, societățile de asigurare pot respinge la plata un dosar de dauna pe temeiul nedepunerii de către service a altor documente solicitate de către acestea, utilizând de paragraful din convenție, privitor la procedura de decontare, care prevede „alte documente solicitate de către Asigurator”. Astfel, de cele mai multe ori abuziv, invocând necesitatea altor documente decât cele prevăzute expres in Legislația in vigoare, societățile de asigurare pot refuza plata despăgubirii pe motiv ca unitatea reparatoare nu a depus un anumit document.

Convenția de colaborare conferă unității reparatoare dreptul la penalități de întârziere de 0,01% pe zi de întârziere, o pondere mult inferioara decât cea prevăzută de legea in vigoare de 0,2% pe zi de întârziere.

Perioada privind lipsa de folosinta?

Norma ASF 20/2017 reglementeaza doua situatii distincte in care service-urile auto au dreptul la lipsa de folosinta:

1. In situația in care autovehiculul păgubit intra in reparație: lipsa de folosință este datorata pe perioada in care autoturismul este indisponibilizat, adică pe perioada reparației.

2. In situația in care dosarul de dauna este încadrat la dauna totala economica: lipsa de folosință este datorata încăpând cu momentul constatării avariilor si pana in momentul înaintării ofertei de dauna totala economica de către asigurator.

lipsa de folosinta RCA
tarif inchieriere
Penalitatile de intarziere de 0,2% pe zi

In situația in care societățile de asigurare plătesc parțial, sau chiar nu plătesc dosarele de dauna, in mod nejustificat, sau pentru ca apreciază ca service-urile auto ar trebuie sa practice anumite tarife de încheiere, a orei de manopera sau a pieselor de schimb, Legea 132/2017 prevede ca societatea de asigurare datorează penalități de 0,2% pe zi de întârziere, calculate fie de la data la care a efectuat o plata parțială (daca aceasta a fost realizata in termenul de 30 de zile de la data depunerii cererii de despăgubire) sau de la data expirării termenului de 30 de zile (in situația in care nu a fost efectuată nicio plata) si pana in momentul plații efective (care este la momentul comunicării hotărârii judecătorești).

Cuantumul penalităților de 0,2% pe zi de întârziere nu este o suma neglijabila. Spre exemplu in situația in care instanța a obligat societatea de asigurare la plata diferenței de despăgubire neacceptata la plata in cuantum de 61.664,7 lei, precum si la plata penalităților de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere de la data 11.12.2019, iar hotărârea a fost comunicata in data de 21.04.2021 => 61.664,7 x 0,2% x 497 zile = 61.294,7 lei, reprezentând doar penalități de întârziere.

Aceste penalității nu sunt datorate începând cu expirarea termenului de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, așa cum in mod neîntemeiat susțin societățile de asigurare in fata instanțelor de judecată.

pen
penalitati

Servicii

Stefan & Dinu

Neplata Dosarelor de dauna. Această practica a societăților de asigurări a devenit din ce in ce mai utilizata in raport de unitățile reparatoare care nu folosesc tarifele acceptate sau indicate de acestea. Ori, este de notorietate faptul ca, in cadrul economiei din ziua de astăzi, nu poți repara un autoturism folosind, spre exemplu o ora de manopera in cuantum de 80 de lei/ora. In principiu, fără a respecta dispozițiile care reglementează piața asigurărilor din Romania, societățile de asigurare resping la plata dosarele de dauna pe diverse temeiuri nejustificate, cum ar fi dinamica producerii evenimentului rutier (deși exista documentele justificative), presupusa lipsa a unor documente sau necesitatea depunerii unor documente care nu sunt prevăzute de legislația in vigoare.

Plata parțială a dosarelor de dauna. Aceasta diminuare nejustificata a despăgubirii, reprezentând contravaloare reparații autoturism sau despăgubirea reprezentând lipsa de folosință, este utilizata de societățile de asigurare in baza așa-ziselor preturi de referință. Aceasta confuzie este realizata de către societățile de asigurări in baza dispozițiilor art. 22 alin. 2 din Legea 132/2017. Însă acest din urma articol de lege este aplicabil doar in situația bunurilor aflate in autoturism sau in afara autoturismului, nu si autoturismului in sine. Pentru acest din urma prejudiciu, reprezentat de reparația si/sau închirierea efectiva exista un articol distinct, anterior si anume art. 14 din Legea 132/2017.

Penalitățile de întârziere de 0,2%. In situația in care societatea de asigurare nu își îndeplinește obligația de plata a despăgubirii sau diminuează nejustificat despăgubirea, având toate informațiile si documentele necesare efectuării plații încă din momentul depunerii cererii de despăgubire, va putea fi obligata si plata unor penalități de întârziere, in cuantum de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenita sau la diferența de suma neachitata. Astfel, ca aceste penalități de 0,2% pe zi de întârziere se calculează: a) fie de la data plații parțiale, daca asiguratorul deminează despăgubirea si plătește in termen 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire; b) fie de la expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire, in cazul in care, in mod nejustificat nu achita despăgubirea. Penalitățile de 0,2% pe zi de întârziere nu se calculează de la pronunțarea hotărârii judecătorești precum in cazul daunelor morale, ci in termenele prezentate mai sus.

Avantaje:
 • Litigii cu toate societățile de asigurare din Romania
 • Legislația in domeniul asigurărilor favorabila unităților service
 • Echipă dinamică specializată în dreptul asigurărilor
 • Admiterea cererilor de chemare in judecata intr-o proportie de 99,8%
 • Experienta de mai bine de 10 ani in domeniul asigurarilor 
 • Colaborare permanentă cu experți tehnici si executor judecătoresc  

Admiterea cererilor de chemare in judecata impotriva oricarui asigurator din Romania

Stefan & Dinu - rezultate dosare instanță

Din punct de vedere juridic legea care reglementează despăgubirea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, respectiv Lg. 132/2017 si Norma ASF 20/2017 este aplicabila indiferent de numele societății de asigurare.

Ponderea dosarelor civile diferă de la asigurator la asigurator in funcție de numărul polițelor de asigurare pe care aceste societăți le emit anual.

Rezultatele obtinute pentru clientii nosti

Dosare instanță Stefan & Dinu

Rata de succes al acțiunilor în fața instanțelor de judecată
Admite cererea 99.8%
Distribuirea sumelor poprite de executorul judecătoresc
3 zile lucrătoare
42+
Unitati service pe care le reprezentam

Pana in prezent reprezentam peste 42 de unități service din București si din tara in dosarele de dauna împotriva societăților de asigurare, persoane fizice si societăți de leasing.

7.348.139+ lei
debit incasat/clinet

Reprezintă debitul încasat de un client din dosarele de instanță reprezentând doar reparații auto și/sau lipsă de folosință.

1.689.513+ lei
penalitati incasate/clinet

Reprezintă penalitățile de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere încasate de un client pe dosarele de instanță.

dosare de dauna

Cu ce va putem ajuta?

In baza experientei acumulate in gestionarea dosarelor de dauna, colaborarea cu cabinetul de avocat va viza:

dosare de dauna

Neachitarea, diminuarea nejustificata a contravalorii reparației sau lipsei de folosință reprezintă despăgubirea in dosarele de dauna.

IMG_E0096

Plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată

onorariu avocat

Cuprinde toate cheltuielile legate de imprimarea, multiplicarea documentelor, transmiterea cererilor către instanță

hotarare judecatoreasca

Modalitatea de executare a sumelor reprezentând despăgubiri acordate de către instanța in cadrul dosarelor de dauna se realezează prin poprire.

In cazul in care doriți sa colaborăm 

Avantaje & Resurse

 • Redactare cereri
 • Redactare Întâmpinari
 • Redacatare Apeluri/Recursuri
 • Redactare acte administrative
 • Redactare cerere executare silită
 • Reprezentare instanță de fond
 • Reprezentare instanță de apel/recurs
 • Reprezentare asigurător
 • Reprezentare executor judecătoresc
 • Reprezentare organe penale
 • Experiență de peste 10 ani în asigurări
 • Profesionalism & competență garantată
 • Onorarii avocațiale flexibile
 • Litigii cu toți asigurătorii din România
 • Conlucrare cu experți autorizați
 • Avocați specializați în asigurări
 • Consultanță 24/7 în dosarele de daună
 • Executarea hotărârilor judecătorești
 • Distribuire sume în 3 zile lucrătoare
 • 99,8% rata de succes/1600 litigii

Căutati un avocat de încredere, specializat in asigurări?

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close