Menu

0763.726.262

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

Despagubiri unitati service

Despăgubiri contravaloare reparații & lipsă de folosință în dosarele de daună - unități service

Dosarele de daună neachitate, o problema din ce in ce mai întâlnită in cazul unităților auto reparatoare. Este de notorietate faptul ca unitățile service întâmpină dificultăți in relația cu asiguratorul. Dificultățile sunt create prin diminuarea nejustificata a despăgubirilor sau întârzierile la plata dosarelor.

Întârzieri la plată în dosarele de dauna

Noi va putem pune la dispoziție experiența noastră de peste 12 ani in domeniul asigurărilor. Dosarele de dauna dau dreptul unității service atât la recuperarea diferenței de despăgubire, cat si a penalităților de întârziere. Astfel, neachitarea sau achitarea cu întârziere a despăgubirii generează o penalitatea de 0,2 % pe zi de întârziere.

 

In prezent reprezentam unități service, atât din București, cat si din tara. Recuperam despăgubiri reprezentând atât contravaloare reparații, cat si lipsa folosință. Soluțiile obținute pana in prezent in dosarele de dauna constituie un palmares menit sa confere încredere celor care doresc o colaborare cu noi.

 

Serviciile privind dosarele de dauna vizeaza:

dosarele de dauna
Despagubirea

Neachitarea, diminuarea nejustificata a contravalorii reparației sau lipsei de folosință reprezintă despăgubirea in dosarele de dauna.

Art. 11 alin 1 din Legea 132/2017 „Asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

lipsa de folosinta
Lipsa de folosinta

Prejudiciul reprezentând costul de înlocuire temporara auto trebuie acoperit in integralitate de către asiguratorul RCA.

Art. 11 alin. 2 lit. d) din Legea 132/2017 „…asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate.

penalitati de intarziere

Art. 21 alin. 4,5 din Legea 132/2017Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată.”

Onorariu de avocat
onorariu avocat

Onorariul de avocat cuprinde toate cheltuielile legate de imprimarea, multiplicarea documentelor, transmiterea cererilor către instanță.

Onorariul de avocat este o cheltuiala recuperabila, in principiu, in integralitate de la Asiguratorul R.C.A. Art. 451 și art. 453 C.proc.civ., cheltuielile de judecată (taxa de timbru si onorariu de avocat) sunt suportate de partea care pierde litigiul. Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Hotarare judecatoreasca
executare hotarare judecatoreasca

De regula, asiguratorul RCA nu executa de buna-credință hotărârea judecătorească prin care a fost obligat la plata sumelor de bani. Motiv pentru care, in vederea încasării despăgubirii in dosarele de dauna se declanșează executarea silita.

Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare.

incasare
incasarea efectiva a sumelor restante

Modalitatea de executare a sumelor reprezentând despăgubiri acordate de către instanța in cadrul dosarelor de dauna se realezează prin poprire.

Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane, împreună cu încheierea de încuviințare a executării sau un certificat privind soluția pronunțată în dosar.

Ce reprezintă o colaborarea cu un avocat pe dosarele de dauna?

avocat dosare dauna

Redactare cereri

cuprinde redactarea cererii de chemare in judecata, a adreselor de înaintare, a întâmpinărilor la apel, a cererilor de executare silită

reprezentare in fata intantei de judecata

Reprezentarea unității service la judecata in prima instanță, cat si la judecata in apel prin avocații cabinetului.

executarea hotărârii si încasarea sumelor de bani

Reprezintă deschiderea dosarului de executare, încuviințarea executării silite si realizarea efectiva a executării prin distribuirea sumelor acordate de instanță de judecata.

Contact

Pute-ti folosi datele de contact de mai jos in vederea unei consultante gratuite

contact

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close