Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

Onorarii Avocat

  Onorariile practicate de către cabinetul de avocat se vor stabili în funcție de dificultatea, amploarea și durata cazului. Onorariile percepute se stabilesc liber intre avocat și client. Astfel, stabilirea onorariilor se realizează ținând cont și de condițiile economice din România. Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu. De asemenea, avocatul are dreptul și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. Remunerația va fi determinată și prevazută în contractul de asistenta juridică. Inserarea onorariului se realizează la data încheierii contractului. Însa, înainte de începerea asistentei și/sau a reprezentării clientului. Mai mult decât atât, onorariile pot fi stabilite și în monedă străină. Contractul de asistență juridică poate fi încheiat și prin orice mijloc de comunicare la distanță. Contractul de asistență juridică constituie titlu executoriu.

Categoria de onorarii percepute de cabinetul de avocat:

Determinarea speciei de onorarii se realizează într-una din următoarele modalități. Mai mult decât atât, stabilirea categoriei de onorarii se stabilește împreună cu clientul. De asemenea, onorariul se poate realiza și prin combinarea categoriilor. Forma stabilită și agreată va fi prevazută la data semnării contractului de asistență juridică.

orare

forfetare

de succes

Se fixează pe ora de lucru. Reprezintă o suma fixa de bani cuvenită pentru fiecare oră de serviciu profesional prestată clientului.

Se datorează indiferent de rezultatul obținut.

Consta într-o sumă fixă de bani. Revine avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii.

Este datorat independent de rezultatul obținut

Suplimentar, alături de onorariul orar/fix, avocatul poate solicita și un onorariu de succes, în funcție de rezultatul furnizat

Se percep ulterior soluționării favorabile a cauzei.

Dreptul avocatului la onorarii și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său

– pentru activitatea sa profesională, avocatul are dreptul la onorariu (remunerație), în limitele și în condițiile prevăzute de Lege și de Statut;

– onorariile avocațiale trebuie să respecte următoarele reguli:

  • – onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului;
  • – onorariile se stabilesc liber între avocat și client, în limitele Legii și ale Statutului;
  • – avocații pot conveni cu clienții onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R.;
  • onorariile se determină și se prevăd în contractul de asistență juridică la data încheierii acestuia. Înainte de începerea asistenței și/sau a reprezentării clientului;
  • – onorariile pot fi stabilite și în monedă străină, sub condiția ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăților;
onorarii avocatiale

Criterii generale în stabilirea de onorarii avocațiale:

Plecând de la principiul expres prevăzut că onorariul este rezultatul acordului liber între avocat și clientul său, Statutul profesiei art. 127 alin. 3 oferă o serie de criterii care pot fi avute în vedere, de la caz la caz:

– timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;

– natura, noutatea şi dificultatea cazului;

– importanța intereselor în cauză;

– împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane. Dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;

– notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiență, reputația și specializarea avocatului;

– conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;

– situația financiară a clientului;

"I'm a lawyer. I go for due process; I go for fairness and equity - these values mean a lot to me"
Mohamed ElBaradei
Politician

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close