Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

Clauze bancare abuzive

clauze abuzive bancare

Ce reprezinta clauze bancare abuzive în legislația din Romania

Clauze bancare abuzive sunt cele care nu au fost negociate direct cu consumatorul și care prin ele însăși sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului și contra cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ intre drepturile și obligațiile părților contractante. Conform dispozițiilor legale se interzice stipularea de clauze bancare abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Clauze bancare abuzive și contractele de credit bancar

Contractul de credit este contractul prin care creditorul acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare. Astfel, potrivit O.U.G. 50/2010 reprezinta un contract de credit atunci când sunt întrunite, cumulativ, doua condiții: a) creditul în cauză servește exclusiv finanțării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;b) contractul de credit și contractul de achiziție de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială.

Clauze bancare abuzive prevazute de Legea nr. 193/2000, este abuziva clauza contractuala dacă:

“nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.”

Contractul de credit a fost pus în executare silita

In situația în care a fost începută executarea silita împotriva dvs. puteți formula o contestație la executare prin care sa solicitați anularea executării silite. Temeiul contestației la executare îl reprezinta însuși caracterul de clauze bancare abuzive.

Contestația la executare trebuie formulata în termen de 15 zile, calculat de la data când: a). contestatorul a luat la cunoștința de actul de executare pe care îl contesta; b). contestatorul a primit comunicare/înștiințarea privind înființarea popririi și cel mai târziu la data la care s-au efectuat primele retineri de către terțul poprit, în situația în care popirea a fost înființata asupra unor venituri periodice; c). contestatorul a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația, ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație, pentru situația în care debitorul contesta executarea însăși.

Atunci când contestația este admisa: instanta va constata caracterul abuziv al clauzelor și va dispune fie anularea executării silite, fie anularea sau îndreptarea actelor de executare. In cazul în care contestația a fost respinsa: executarea silita își continua cursul sau, după caz, se reia, iar, contestatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării. In situația în care contestația a fost exercitata cu rea-credință, dvs. puteți fi obligat și la plata unei amenzi judiciare.

Contractul de credit nu a fost pus în executare silita

Daca un contract de credit bancar nu a fost pus în executare silita, atunci dvs. (consumator) puteți exercita o acțiune în constatare. Prin intermediul acțiunii în constatare solicitați instantei sa constate caracterul de clauze bancare abuzive al contractului de credit.

Competenta instantei se determina în funcție de valoarea pretenției deduse judecații. Astfel, acțiunea în constatare poate fi de competenta judecătoriei (valoare de pana la 200.000 lei, inclusiv), sau poate fi de competenta tribunalului (valoare de peste 200.000 de lei). In privința competentei teritoriale, acțiunea privind clauze bancare abuzive are o competenta teritoriala alternativa. Astfel, reclamantul poate introduce acțiunea fie la instanta de la sediul paratului (banca), fie la instanta de la domiciliul sau.

Trebuie precizat și faptul ca o astfel de cerere este scutita de la plata taxei judiciare de timbru. Bineînțeles, aceasta scutire operează doar când acțiunea este introdusa de consumator, nu și de profesionist. De asemenea, acțiunea în constatare a caracterului de clauze bancare abuzive este imprescriptibila extinctiv. Insa, caracterul imprescriptibil operează doar cu privire la caracterul de acțiune în constatare, nu și cu privire la cererea de restituire a sumelor plătite.

Sancțiunea constatării caracterul de clauze bancare abuzive este: nulitatea absoluta. Clauza considerată abuzivă va fi declarată nulă absolut. Clauzele bancare declarate ca fiind abuzive vor fi considerate ca fiind nescrise sau vor fi înlăturate din cuprinsul contractului de credit.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close