Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Dosare de dauna unități service

Dosare de dauna ce ridică din ce in ce mai mult probleme în cadrul unităților service auto. Astfel, reparația unui autovehicul in temeiul unei polițe de asigurare RCA tinde a fi blocata din cauza neplății dosarelor de dauna. Potrivit art. 11 din Lg. 132/2017 „Asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat. Unitățile service reparatoare au dreptul la recuperarea sumelor plătite pentru manopera, piese si lipsa de folosință. Diminuarea acestor sume conferă persoanei prejudiciate dreptul la penalități de întârziere. Iar obținerea lor efectiva se realizează prin intermediul instanței de judecată. Prejudiciul rezulta din nota de constatare a avariilor, iar cuantumul pagubei din factura fiscală. Astfel, acest prejudiciu din dosare de dauna trebuie reparat integral.

I. Valoarea de reparație al unui autovehicul

In primul rând, trebuie menționat faptul ca persoana păgubită se poate adresa oricărui service auto. Astfel, nu numai service-urile agreate de asigurători au dreptul la recuperarea sumelor în dosare de dauna. Nu se poate retine o rea-credință prin simplu fapt că reparația este realizata de o unitate mai puțin agreată de asigurător.

Valoarea de reparație se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii. Sistemele specializate si omologate in materia asigurărilor pot fi Audatex, DAT. Aceste sisteme de evaluare reprezintă legătura dintre asigurator si service-ul auto.

Iar prin Norma ASF 20/2017 se stabilește că soluțiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare. Se va avea in vedere si documentația tehnica din manualul de reparație al producătorului auto.

II. Cuantumul orei de manopera în dosare de dauna practicat de service

Dispozițiile Legii 132/2017, stabilesc neîndoielnic faptul că service-ul auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată. Astfel, legiuitorul nu prevede un plafon maximal al cuantumului orei de manoperă. În despăgubirea din dosare de dauna nu poate fi cenzurat echivalentul in lei al orei de manoperă. Aceasta valoare corespunde unui serviciu efectiv prestat. Mai mult, valoarea orei de manoperă o poate estima doar executantul.

Preturile de referință agreate de asigurator in dosare de dauna nu sunt aplicabile reparației unui autovehicul.

III. Neplata sau plata parțială a dosarelor de dauna

Prejudiciul suferit de unitatea service trebuie reparat complet si la timp. Asigurătorul diminuând despăgubirea în dosare de dauna, creează un prejudiciu unității reparatoare. Astfel, prin aprobarea la plata doar a unei părți din despăgubire asiguratorul procedează contrar legii. Atât timp cat cererea de despăgubire are toate documentele justificative, asiguratorul trebuie sa o plătească.

Refuzul de plată sau plata parțială în dosare de dauna RCA, de regula, are ca temei preturile practicate de unitățile reparatoare. Acest din urma motiv, este dat de neacceptarea asiguratorului a cuantumului orei de manopera. Aceeași situație exista si in cazul cuantumului unei zile de închiriere autovehicul.

dosare de dauna
IV. Inchierierea unui autovehicul pe durata reparatiei

Lipsa de folosință din dosare de dauna trebuie acoperita de asiguratorul RCA. Astfel, pe perioada reparației, unitatea reparatoare poate pune la dispoziție persoanei păgubite un autovehicul. Însă, auto închiriat trebuie sa fie dintr-o clasa similara sau inferioara autovehiculului păgubit. Iar o alta condiție pentru obținerea costului de închiriere o reprezintă documentele justificative. Trebuie sa existe contract de închiriere, opis-ul, pv de predare primire, factura fiscală pentru închiriere. De asemenea, unitatea reparatoare trebuie sa aibă COD CAEN 7711 . Altfel spus, sa fie autorizata privind practicarea activității economice de închiriere autoturisme.

Service-ul auto nu trebuie sa se raporteze la preturile de pe site-urile de închirieri auto de specialitate. Aceste din urmă prețuri sunt orientative și nu reprezintă costul real al închirierii unui autovehicul. Altfel, s-ar restrânge posibilitatea persoanei păgubite de a alege serviciile de închiriere de care are nevoie.

V. Obținerea despăgubirii reprezentând servicii de reparații si lipsa de folosință

Contravaloarea lipsei de reparație si a lipsei de folosință neachitată sau achitată parțial se obține prin intermediul instanței de judecată. O eventuală solicitare adresată asiguratorului este, de regula, lipsită de consecințe.

Extrem de important este faptul ca asiguratorul poate fi obligat si la plata penalităților de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere. In cadrul acestui tip de dosare de dauna neplata sau plata parțiale atrage aplicarea penalităților. Aceste penalități sunt calculate de la data plații parțiale sau de la 40 de zile de la data depunerii cererii de despăgubire. Iar plata acestor penalități se realizează odată cu plata despăgubirii.

Pe cale de consecință, asiguratorul poate fi obligat la plata costului reparației, lipsei de folosință si la penalități de întârziere.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close