Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

Intreruperea executarii pedepsei reprezintă o excepție de la modalitatea de executare a hotărârilor penale. Astfel, hotărârile penale se executa de îndată. Însă, aceasta excepție nu înlătură executarea, ci doar o întrerupe pentru motive obiective. Intreruperea executarii pedepsei presupune ca executarea acesteia sa fi început. Si aceasta presupune întreruperea din executarea pedepsei cu închisoarea sau a detențiunii pe viată. De asemenea, măsura poate fi dispusa si in cazul internării într-un centru educativ sau de detenție. Întreruperea presupune eliberarea din penitenciar pentru o perioada determinată. Însă, fără a constitui aceasta întrerupere o înlăturare a pedepsei. Iar, după încetarea cazului care a determinat întreruperea, condamnatul va executa restul rămas din pedeapsă. Pe toata perioada intreruperii se vor executa pedepsele accesorii. Săvârșirea unei noi infracțiuni pe perioada întreruperii atrage starea de recidiva.

I. Situațiile in care poate fi dispusa intreruperea executarii pedepsei

Art. 589 alin. 1 C.proc.pen. Cazurile in care se poate dispune intreruperea executarii pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață:

a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana condamnată suferă de o boală ce nu poate fi tratată în rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor și face imposibilă executarea imediată a pedepsei, iar instanța constată, pe baza probelor, că specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății și apreciază că amânarea executării și lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situație, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;

b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.

a) Boala persoanei condamnate

Acest motiv de întrerupere presupune o boală care pune persoana condamnata în imposibilitatea executării. Pe cale de consecință, în aceasta situație trebuie întrunite, cumulativ, următoarele condiții:

– persoana condamnată să sufere de o boală;
– boala de care suferă sa-l pună în imposibilitatea executării pedepsei;
– această boala sa nu poate fi tratată în sistemul de sănătate a A.N.P;
– particularitatea bolii să nu permită tratarea cu asigurarea pazei permanente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;
– aprecierea instanței că întreruperea si lăsarea în libertate a condamnatului nu prezintă un pericol pentru societate.

Existenta bolii se va putea proba doar printr-o expertiza medico-legală.

b) Starea de graviditate a condamnatei sau existenta unui copil mai mic de 1 an

In ceea ce privește existenta unui copil mai mic de 1 an se aplica indiferent ca este vorba despre o femeie sau despre un bărbat.

Acest caz privind intreruperea executarii pedepsei intervine atunci cand persoana condamnată este gravidă. Bineînțeles, starea de graviditate trebuie probată cu documente medicale eliberate de un medic specialist. In aceasta situație de întrerupere, pentru dovedirea stării de graviditate nu este necesara o expertiză medico-legala. Întreruperea are loc pana la data nașterii. Si se poate completa cu cea de-a doua ipoteza „persoana condamnata are un copil mai mic de un an”.

II. Obligațiile în cazul întreruperii executării pedepsei

In situația admiterii unui astfel de cereri, instanța de judecată va impune executarea unor obligații. Așadar, intreruperea executarii pedepsei presupune, pe toată durata întreruperii, executarea următoarelor obligații:

a) să nu depășească limita teritorială fixată decât în condițiile stabilite de instanță;

b) să ia legătura, în termenul stabilit de instanță, cu organul de politie desemnat de aceasta în cuprinsul hotărârii de amânare a executării pedepsei închisorii pentru a fi luat în evidentă și a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere, precum și să se prezinte la instanță ori de câte ori este chemat;

c) să nu își schimbe locuința fără informarea prealabilă a instanței care a dispus amânarea;

d) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme;

e) pentru cazul prevăzut la lit. a, să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul, iar pentru cazul prevăzut la lit. b, să îngrijească copilul mai mic de un an.

intreruperea executarii pedepsei
A. Obligațiile facultative ce pot fi impuse de instanța de judecată
Pe toata durata întreruperii executării pedepsei, instanța poate impune una sau mai multe dintre următoarele obligații:
– să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;
– să nu comunice cu persoana vătămată sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea;
– să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite.

Dacă, după ce s-a dispus intreruperea executarii pedepsei încalcă, cu rea-credință obligațiile, întreruperea va fi revocată. Revocarea impune executarea in continuare a pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață.

III. Formularea unei cereri privind interuperea executarii pedepsei

Intreruperea executarii pedepsei poate fi solicitată de: condamnat, procuror sau administrația penitenciarului. Iar pentru situația prevăzută la lit. b, doar persoana condamnata si procurorul. La judecata cererii se va citata persoana condamnată și administrația penitenciarului în care se afla condamnatul. Dacă, pana la momentul formulării cererii, hotărârea de condamnare nu a rămas definitiva, cererea va fi inadmisibila. Cererea va fi formulată către instanța în circumscripția căreia se află locul de deținere. Iar, daca se solicita prelungirea întreruperii, va fi formulata către instanța care a acordat întreruperea. Hotărârea dispusă nu este definitivă, putând fi atacata cu contestație, in 3 zile de la comunicare.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close