Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Penalitati de intarziere de 0,2% pe zi in dosarele de dauna RCA

Penalitati de întârziere de 0,2% pe zi, sunt datorate de catre asiguratorii RCA in raport de prevederile art. 21 alin. 1,2,4 si 5 din Legea 132/2017. Astfel art. 21 alin. 5 prevede: „Dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată. Plata penalităților se face odată cu plata despăgubirii.

Având in vederea dispozițiile legale menționate, societatea de asigurare trebuie sa fie obligata la penalitati, in cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, calculate de la scadenta si pana la data achitării integrale a debitului restant.

Modul de interpretare si aplicare in cazul obligatiei la penalitati

Astfel, in privința datei de la care parata trebuie sa fie obligata la plata de penalitati de întârziere, aceasta este marcata de scadenta. Scadenta o poate reprezenta: a) data la care aceasta a diminuat nejustificat despăgubirea înăuntrul termenului de 40 de zile prevăzut de art. 21 alin. 1 si alin. 4 din Legea 132/2017 sau b) daca expirării termenului de 40 de zile prevăzut in Legea 132/2017.

In consecinta, in mod corect instanta de fond a stabilit ca intima este indreptatita la plata penalitatilor de intarziere in procent de 0,2% pe zi de intarziere incepand cu data platii partiale, 25.03.2020, pana la data platii integrale a debitului restant.”[1] Hotarare nr. 4519/A din 29.12.2021 Tribunalul Ilfov

penalitati

La data de 25.03.2020 parata a efectuat o plata partiala ramanand de achitat suma de 4.212,13 lei.

Prin urmare, observand data inaintarii cererii de despăgubire de catre asigurat, instanta va admite capatul accesoriu de cerere, astfel cum a fost formulat, si va dispune obligarea paratului la plata penalitatilor de intarziere de 0,2% pe zi, calculate de la data scadentei 25.03.2020, la diferenta de suma neachitata din valoarea despăgubiri (4.212,13 lei), pana la plata integrala.” – Hotărâre nr. 11204/2020 Judecătoria Buftea, dosar 13212/94/2020

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close