Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Cesiunea de contract

Cesiunea reprezintă înțelegerea prin care un contractant transferă unui terț drepturile si obligațiile sale contractuale. Aceste drepturi si obligații pot fi cedate daca ele nu au fost încă executate. Pentru a putea opera cesiunea de contract este necesar ca posibilitatea cesiunii sa nu fie interzisă de lege. De asemenea, cesiunea trebuie sa îndeplinească si anumite condiții de fond. Spre exemplu, atât cesiunea, cat si acceptarea trebuie realizate in forma prevăzută pentru contractul cedat. Astfel, daca se cesiunea un contract de donație, trebuie ca si cesiunea sa fie încheiata in forma autentica. Cesiunea unui contract trebuie sa fie acceptata de către contractantul cedat, spre deosebire de cesiunea de creanță.

Momentul in care cesiunea produce efecte

cesiunea
1. Acceptarea cesiunii de către contractul cedat.
Pentru a putea produce efecte juridice, contractantul cedat trebuie sa accepte cesiunea. Acesta soluție este logica, atât timp cat contractul s-a încheiat bilateral de către contractanți. Contractantul cedat poate alege intre a libera sau nu pe cedent de obligațiile acestuia. Consimțământul contractantului cedat poate fi acordat fie anterior, fie ulterior cesiunii.
A. Atunci când consimțământul este acordat anterior.
– acesta poate fi anticipat pentru ca cealaltă parte sa își substituie un terț in raporturile contractuale. Consimțământul anticipat poate fi introdus sub forma unei clauze contractuale in cadrul contractului cedat. Însă, poate fi si inserat ulterior contractului cedat, dar anterior cesiunii, printr-o convenție sperată.
B. Atunci când consimțământul este acordat ulterior.
– Ulterior încheierii contractului cedat, consimțământul va fi realizat intr-o convenție încheiată intre cele trei părți. De asemenea, poate îmbrăca si forma acceptării unilaterale a contractantului cedat.

Efectele cesiunii de contract

Cesiunea va produce, intre părți, efectele prevăzute de lege pentru contract in general. Astfel ca, cedentul va garanta validitatea contractului cedat. Părțile pot sa prevadă si o obligație de garanție din partea cedentului in vederea executării contractului. In aceasta din urma situație, cedentul ca avea calitatea de fideiusor pentru obligațiile din contractul cedat.
Cesiunea va produce, intre părți, efectele prevăzute de lege pentru contract in general. Astfel ca, cedentul va garanta validitatea contractului cedat. Părțile pot sa prevadă si o obligație de garanție din partea cedentului in vederea executării contractului. In aceasta din urma situație, cedentul ca avea calitatea de fideiusor pentru obligațiile din contractul cedat.
Din momentul acceptării, contractantul cedent este liberat de obligațiile asumate prin contractul cedat. Astfel ca, nu i se mai poate cere executarea executarea obligațiilor. Daca nu a fost liberat, atunci va putea fi obligat la executarea obligațiilor daca nu sunt executate de cesionar.
Contractantul cedat poate opune cesionarului toate excepțiile rezultate din contractul cedat. Însă, acesta nu ii poate opune viciile de consimțământ sau alte apărări născute din raporturile cu cedentul. Totuși ii poate opune si aceste apărări si vicii de consimțământ daca si-a rezervat acest drept in momentul acceptării.
Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close