Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Termenul de gratie

Termenul de gratie reprezintă amânarea sau eșalonarea acordată de către un judecător celui obligat la executarea, prin hotărâre a obligației. Astfel, instanța poate acorda un termen pentru executarea hotărârii, prin hotărârea prin care soluționează cauza. Instanța va arata, în hotărâre, motivele pentru care acordă termenul de gratie.
Acest beneficiu poate fi acordat la cererea debitorului și doar de către instanța care soluționează cauza în fond. Astfel, acest termen poate fi acordat de către prima instanță, de instanța de apel sau chiar de către instanța de recurs, atunci când rejudecă în fond. Însă, termenul de gratie nu poate fi acordat de către instanța de executare.

acordarea unui termen de gratie debitorului

termenul de gratie
Beneficiul termenului se acordă de instanță prin dispozitivul hotărârii finale de fond. Astfel, termenul de gratie nu poate fi acordat după pronunțarea hotărârii asupra fondului. Prin urmare este inadmisibilă o astfel de cerere formulată pe calea ordonanței președințiale sau a contestației la executare.
Dacă legea nu interzice și dacă există o motivare temeinică acest beneficiu poate fi acordat pentru executarea oricărei obligații. Prin urmare, poate avea ca obiect o obligație indiferent de izvorul ei sau de obiectul ei. Însă, instanța va trebui să aibă în vedere neprejudicierea interesului părții care a câștigat procesul.
Acordarea unui termen de plată se poate dispune și în cazul hotărârilor cu executare provizorie de drept, conform art. 448 C.proc.civ., deoarece aceste doua instituții nu sunt incompatibile, raționamentul lor fiind diferit.

termenul de gratie nu se acorda

Debitorul nu va putea solicita un termen de plată în următoarele situații:

– dacă a primit de la creditor un termen rezonabil de plată ori dacă a avut posibilitatea executării într-un termen rezonabil. Termenul rezonabil se calculează de la data comunicării cererii de chemare în judecată;

– dacă la data pronunțării există unul dintre motivele prevăzute de art. 674 alin. 1 C.proc.civ., respectiv:

1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite.

2. debitorul risipește averea sa.

3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobște cunoscută sau dacă prin fapta sa, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă, a micșorat garanțiile date creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviințate.
4. alți creditori fac executări asupra averii lui.

Efectele termenului de gratie

În materia cambiei, biletului la ordin și cecului, nu este admisibil termenul de gratie legal sau judecătoresc. Inadmisibilitatea este prevăzută de art. 97 și art. 106 din Legea nr. 58/1934 și art. 78 din Legea nr. 59/1934. Însă acest beneficiu poate fi acordat inclusiv în cazul raporturilor în care sunt implicați profesioniști.

Acordarea termenului de gratie împiedică executarea până la împlinirea acestuia, conform art. 673 C.proc.civ., cu excepția cazului în care debitorul a fost decăzut din beneficiul termenului de plată, conform art. 674 C.proc.civ.

Tags: , ,

1 thought on “”

  1. Pingback: Cesiunea

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close