Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Modificarea orei de manopera

Modificarea orei de manopera, precum si a adaosului comercial de către unitățile service reprezintă o operațiune necesara. Astfel ca, fiecare unitate reparatoare auto poate utiliza propriile preturi. Având in vedere caracterul liber al economiei din Romania, vor exista valori diferite ale acestora, in funcție de mai mulți factori. Pe cale de consecință, un asigurator RCA nu poate impune unui service auto ce preturi la manopera sa utilizeze. Faptul ca serviciile de reparații diferă sunt date si de calitatea superioara a reparațiilor, ce impun costuri diferite.

Modificarea orei de manopera si a adaosului comercial in raport de DAT/AUDATEX

In cazul unui accident auto, prin reparație, persoanei păgubite ii trebuie adus vehiculul la starea inițială. Stabilirea masurilor tehnologice nu se pot realiza de către asiguratorul RCA, ci de către unitatea service. Aceste masuri tehnologice nu sunt arbitrare, ci conform manualului de producator al autovehiculului. Asiguratorul are, in aceasta situație, doar calitate de persoana care răspunde pecuniar pentru asiguratul său. La stabilirea reparației se folosesc, de către unitățile reparatoare, sisteme specializate, precum AUDATEX si DAT. In cadrul acestora, se introduc referințe ale autovehiculului păgubit si manual anumite aspecte, precum costul orei de manoperă. Astfel, ca modificarea orei de manopera si a adaosului practicat de entitățile respective este firesc sa difere. Nicio dispoziție din Lg. 132/2017 nu interzic folosirea unui cuantum diferențiat al acestora.

Scopul principal al sistemelor AUDATEX si DAT este cel in a ghida procesul de reparație. Așa cum modificarea orei de manopera este posibila, așa si ajustarea orelor respective este posibila. Nu este interzis service-ului auto sa ajusteze eventualele ore de manopera pentru specificul fiecărei reparații. Daca nu s-ar permite modificarea/ajustarea operațiunilor atunci toate reparațiile ar fi identice. Si s-ar ajunge la situația in care anumite operațiuni nu ar fi acoperite de o poliță RCA. Valoarea data doar de un sistem de specialitate nu ar putea acoperi paguba suferita de persoana prejudiciata.

Modalitatea legala in care se realizează reparația unui autovehicul
Modificarea orei de manopera

Conform dispozițiilor prevăzute in art. 24 din Norma ASF 20/2017, alin. 1: „În cazul daunelor la vehicule despăgubirea are în vedere acoperirea costurilor privind: readucerea la starea anterioară producerii accidentului; sau acoperirea diferenței dintre valoarea de piață calculată conform prezentei norme și valoarea epavei, în cazul daunei totale economice.” Iar conform alin. 4: „Evaluarea costului prevăzut la alin. (1) lit. a) conține costul reparațiilor părților componente sau pieselor avariate sau costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, de demontare și montare aferente reparațiilor și înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul.

Costurile privind reparația unui autovehicul se stabilesc in raport de preturile practicate de service-ul auto care realizează reparația, pe baza documentelor justificate prevăzute de lege. Modificarea orei de manopera este data si de diferențele ce rezulta din solutiile tehnologice necesare.

Abuzul realizat de societățile de asigurare in calcularea despăgubirilor

De cele mai multe ori societățile de asigurare tind sa respingă soluții tehnologice pe care nu le apreciază necesare. Însă, este considerabil interesul financiar ce sta la baza unor respingeri abuzive. O societate de asigurare ar opta, spre exemplu pentru reparația unui reper in detrimentul înlocuirii acestuia. Iar aceasta din urma soluție nu este, de regula, una potrivita pentru un păgubit. Astfel ca, tot unitatea reparatoare poate stabili soluția tehnologica adecvata avariei suferite. Stabilirea de către societatea de asigurare este una discreționară de cele mai multe ori. Lupta împotriva acestor abuzuri se realizează de cele mai multe ori in instanțele de judecată.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close