Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

2 Comments

Inregistrarea audio obținută fără acordul interlocutorului nu poate fi folosită in procesul civil

Inregistrarea audio obținută fără acordul persoanei cu care se discuta telefonic nu reprezinta mijloc de proba. Pentru a putea fi utilizata ca mijloc de proba, inregistrarea audio trebuie obținută cu acordul celui cu care se discuta. Potrivit dispozițiilor prevazute în Codul de procedura civila, mai exact art. 255 și art. 341 mijloacele de proba pot fi folosite în proces doar dacă au fost obținute cu respectarea legii și a bunelor moravuri. Benzile de inregistrare a sunetului, asa cum este definita inregistrarea audio de art. 341 C.proc.civ., realizate fără acordul persoanei înregistrate este contrara legii și bunelor moravuri.

Dispozițiile prevazute în art. 3 din Legea nr. 677/2011

Ce reprezinta date cu caracter personal? – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce reprezinta prelucrarea datelor cu caracter personal? -orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce reprezinta stocarea? -păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Dispozițiile prevazute în art. 18 din Legea nr. 677/2011
Inregistrarea audio

alin. (1). Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

alin. (2). Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Și aceste dispozitii concluziona ca inregistrarea audio telefonica se realizează cu acordul interlocutorului. Astfel, lipsa acordului interlocutorului face ca proba sa nu fie admisibila în procesul civil. O proba obținută ilegal nu poate face dovada decât în privința excepțiilor art. 226 Cod penal.

Tags: , , , ,

2 thought on “”

  1. CARMEN says:

    Dacă trebuie să ceri acordul infractorului de a putea să înregistrezi convorbirea cu el, este ca și cum l-ai pune să recunoscă că a comis infracțiunea. Legi proaste, care elimină din start proba cu înregistrările telefonice, de fotografiat sau filmat infractorul te vede și nu poți să obții astfel de probe…..de asta procesele în justiție se judecă aiurea, se dau soluții după ureche, infractorii scapă nepedepsiți, ba mai mult dau ei statul în judecată și statul le plătește daune pentru că i-au deranjat. Banii plătiți ca despăgubiri infractorilor, ar trebui suportați de către judecătorii care au făcut scăpați infractorii, nu de către toți oamenii, de asta judecătorii au salarii și pensii foarte, foarte mari, să dea soluții corecte.

    1. Cipr says:

      saariile mari le au pt a fi incoruptibi nu pt a da solutii corecte. Solutia corecta e o obligatie d emunca ce n are legatura nu remuneratie mica media mare sau f mare … in toate cazurile trebuie sa fie acceeasi solutie corecta , altfel este el infractor ( judecatorul ) … deci n are legatura cu plata corectitudinea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close