Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Înlocuirea amenzii cu închisoarea

Înlocuirea amenzii cu închisoarea operează atunci când inculpatul a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede fie pedeapsa unică a amenzii penale, fie pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii penale. Astfel, aplicabilitatea instituției nu se mărginește la cazurile în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită doar pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii penale. În legislația din România sunt prevăzute patru situații în care înlocuirea amenzii cu închisoarea operează, toate acestea fiind măsuri obligatorii.

I. Persoana condamnată nu execută, în tot sau în parte, pedeapsa amenzii cu rea –credință

Pentru a putea opera înlocuirea trebuie să se constate că neexecutarea amenzii este cu rea-credință. Astfel, deși persoana condamnată avea mijloacele materiale necesare în vederea executării nu a executat-o. Atunci când instanța de judecată constată acest caracter nejustificat al neexecutării, nu va proceda la o analiză privind utilitatea și proporționalitatea măsurii, ci o va dispune în mod automat, fiind prevăzută de lege cu caracter obligatoriu.

Înlocuirea amenzii cu închisoarea va fi dispusă și în situația în care, deși persoana condamnată are posibilitățile materiale în vederea achitării amenzii penale, însă aceasta nu o achită și își manifestă consimțământul în vederea executării amenzii prin prestarea unei munci în folosul comunității. De asemenea, instituția operează și atunci când, inițial, executarea pedepsei amenzii a fost eșalonată în rate, însă aceasta nu a fost executată

Modalitatea de înlocuire este determinată prin dispozițiile legale. Dispoziții care prevăd că numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile de închisoare. Unei zile-amendă îi va corespunde o zi de închisoare. Pedeapsa astfel determinată prin înlocuirea amenzii cu închisoarea urmează să fie executată în regim de detenție. Condamnatul neputând beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de măsura amânării aplicării pedepsei.

II. În cazul în care pedeapsa amenzii penale nu poate fi executată, în tot sau în parte, din motive neimputabile persoanei condamnate, iar persoana condamnată nu își manifestă consimțământul în vederea executării amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității.

În această situație înlocuirea amenzii cu închisoarea nu are la baza o rea-credință a persoanei condamnate. Neexecutarea amenzii penale este neimputabilă condamnatului. În ceea ce privește refuzul represtării muncii neremunerate în folosul comunității, acesta nu trebuie să aibă la baza o imposibilitate medicală a condamnatului. Și acest caz înlocuirea amenzii cu închisoarea este obligatorie. Instanța de judecată, sesizată, nu are posibilitatea aprecierii utilității și proporționalității măsurii înlocuirii. Instanța doar constată refuzul prestării muncii și dispune măsura.

Numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile de închisoare. Unei zile-amendă îi va corespunde o zi de închisoare. În final, condamnatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă doar în regim de detenție. Acesta nu poate beneficia de suspendarea sub supraveghere sau amânarea aplicării pedepsei.

III. În situația în care condamnatul nu execută muncă neremunerată în folosul comunității în condițiile stabilite de către instanța de judecată.

Reprezintă situația în care, ulterior dispunerii de către instanța de judecată în condițiile legii, ca pedeapsa amenzii penale să fie executată prin prestarea unei munci în folosul comunității, persoana condamnată nu se conformează. Însă, acest caz de înlocuire nu va putea opera în situația în care neexecutarea muncii se datorează stării de sănătate a condamnatului. Numărul zilelor-amendă neexecutate se va înlocui cu un număr corespunzător de zile de închisoare, ce urmează să fie executate doar în regim de detenție. Astfel, persoana condamnată nu poate beneficia de executarea pedepsei astfel înlocuite prin suspendare sub supraveghere sau amânarea aplicării pedepsei.

Înlocuirea amenzii cu închisoarea este unul obligatorie și în această situație. Instanța de judecată, sesizată, nu are posibilitatea aprecierii utilității și proporționalității măsurii înlocuirii, ci doar să constante și să dispună măsura.

IV. În situația în care condamnatul a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită înainte de executarea integrală a obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Înlocuirea amenzii cu închisoarea

În situația în care, după ce instanța de judecata stabilește în sarcina condamnatului pedeapsa amenzii, însa, dispune executarea acesteia prin muncă neremunerată în folosul comunității, în condițiile prevăzute de lege, condamnatul săvârșește o nouă infracțiune, iar pedeapsa amenzii astfel înlocuită nu a fost executată sau considerată ca executată la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pronunțată pentru noua infracțiune. Acest caz de înlocuire se poate dispune atunci când condamnatul a săvârșit o infracțiune cu intenție, praeterintentie sau din culpă. Însă, este necesar ca infracțiunea astfel săvârșită să fie descoperită cel mai târziu în ultima zi de executare a muncii în folosul comunității, indiferent de momentul pronunțării hotărârii judecătorești cu privire la aceasta. Dacă infracțiunea este descoperită după executarea muncii în folosul comunității, instanța nu va putea dispune înlocuirea amenzii cu închisoarea, având în vedere că pedeapsa inițială a fost executată integral prin muncă.

Numărul zilelor neexecutate la data condamnării pentru noua infracțiune se vor înlocui cu un număr corespunzător de zile de închisoare. Acestea urmează a fi adăugate la pedeapsa pentru noua infracțiune. Acest caz de înlocuire este unul obligatoriu. Instanța de judecată nu are posibilitatea aprecierii utilității și proporționalității măsurii înlocuirii. Astfel, doar va constanta săvârșirea infracțiunii și dispunerea măsurii.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close