Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Liberarea conditionata

Liberarea conditionata reprezinta o facultate a persoanei condamnate, nereprezentand un drept al acesteia. Astfel, acest beneficiu al liberării înainte de împlinirea termenului reprezinta o vocație generala. Aceasta măsură poate fi dispusa de instanta de judecata dacă sunt îndeplinite condițiile strict și limitativ prevazute de lege. Liberarea conditionata poate fi dispusa atât din pedeapsa închisorii, cat și din pedeapsa detențiunii pe viata. Acest beneficiu are ca scop reintegrarea sociala a persoanelor condamnate și la prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

I. Liberarea conditionata din detențiunea pe viață

Posibilitatea acordării acestui beneficiu rezulta dintr-o hotărâre data de Curtea Europeana. Astfel, s-a subliniat faptul ca unui condamnat la detențiune pe viata trebuie sa i se permită reabilitarea. Pentru a se dispune liberarea condiționata din executarea detențiunii pe viata, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1. Condamnatul sa fi executat efectiv cel puțin 20 de ani de detențiune.- indiferent dacă persoana condamnata este bărbat sau femeie, fracția minima este aceeași. Durata efectiva în care persoana condamnata a fost privata de libertate sa fie de cel puțin 20 de ani. La stabilirea acestei perioade se va avea în vedere și arestul preventiv & arestul la domiciliu. Însa, nu se va tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata executata pe baza muncii prestate în perioada de detenție.

2. Condamnatul sa fi avut o buna conduita pe toată durata executării pedepsei. – buna conduita se apreciază în funcție de rapoartele întocmite de către administrația locului de deținere. Liberarea condiționată din detențiunea pe viata poate fi acordata indiferent de natura regimului de executare al pedepsei

3. Îndeplinirea integrala a obligațiilor civile stabilite în sarcina condamnatului prin hotărârea de condamnare.- aceasta condiție este obligatorie, cu excepția situației în care condamnatul dovedește ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplinească. Astfel, pentru a fi propozabil pentru liberarea condiționată, este necesara executarea integrala a obligațiilor civile. Însa, imposibilitatea obiectiva a executării obligațiilor civile nu împiedică acordarea liberării condiționate. 

4. Instanta sa aibă convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat și se poate reintegra în societate.- de regula, instanta procedează la audierea condamnatului pentru a-și forma convingerea și a acorda acest beneficiu.

II. Liberarea conditionata din pedeapsa închisorii

Liberarea condiționată din pedeapsa închisorii se dispune doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. Sa fie executata fracția minima prevazuta de lege

Fracția minima ce trebuie sa fie executata este aceeași indiferent de forma de vinovăție cu care a fost comisa infracțiunea. De asemenea, fracția este aceeași indiferent de sexul persoanei condamnate sau de motivul pentru care nu a fost prestata munca în folosul comunității. A. Persoana condamnata nu a împlinit vârsta de 60 de ani.Liberarea conditionata din pedeapsa închisorii se poate dispune dacă persoana condamnata nu a împlinit vârsta de 60 de ani și:- a executat efectiv cel puțin 2/3 din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani;- a executat efectiv cel puțin 3/4 din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.La calculul acestor fracții se tine seama și de pedeapsa ce poate fi considerata executata ca urmare a muncii prestate. Însa, liberarea conditionata nu se poate dispune înainte de executarea:- a cel puțin 1/2 din durata pedepsei închisorii, când pedeapsa nu depășește 10 ani;- a cel puțin 2/3 din durata pedepsei închisorii, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.B. Persoana condamnata a împlinit vârsta de 60 de ani.Liberarea conditionata se poate dispune atunci când persoana condamnata a împlinit vârsta de 60 de ani și:- a executat efectiv cel puțin 1/2 din durata pedepsei, atunci când pedeapsa închisorii nu depășește 10 ani;- a executat efectiv cel puțin 2/3 din durata pedepsei, atunci când pedeapsa închisorii este mai mare de 10 ani.La calculul acestor fracții se tine seama și de pedeapsa ce poate fi considerata executata ca urmare a muncii prestate. Însa, liberarea conditionata nu se poate dispune înainte de executarea:- a cel puțin 1/3 din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani;- a cel puțin 1/2 din durata pedepsei închisorii, când aceasta este mai mare de 10 ani.In ceea ce privește calculul fracției de pedeapsa, acesta se face prin raportare la pedeapsa pe care condamnatul e executa efectiv. Astfel, fracția ce trebuie executata nu se calculează prin raportare la pedeapsa la care a fost condamnat. De exemplu, în cazul unei grațieri parțiale, fracția se calculează raportat la restul de pedeapsa rămas de executat. Dacă pedeapsa pe care condamnatul o executa a fost modificata (micșorată) prin aplicarea dispozițiilor art. 6 C.pen., pedeapsa la care se vor aplica fracțiile prevazute este cea redusa (nu pedeapsa stabilita inițial).

2. Persoana condamnata sa se afle în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis

Liberarea condiționată nu se poate dispune dacă condamnatul nu se afla în executarea pedepsei în regim deschis sau semideschis.

3. Persoana condamnata a executat integral obligațiile civile stabilite în sarcina sa prin hotărârea de condamnare

Aceasta condiție are ca scop evidențierea potențialului de reintegrare sociala a condamnatului. Pentru a putea beneficia de liberarea condiționată trebuie ca obligațiile civile sa fie integral executate. Persoana condamnata este totuși propozabila pentru liberarea conditionata și în cazul în care nu a executat obligațiile. Însa, în acest din urma caz, neplata parțială sau integrala sa se datoreze imposibilității obiective a condamnatului.

4. Instanta sa aibă convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat și se poate reintegra în societate

Liberarea conditionata este strâns legata de potențialul de reintegrare în societate. Instanta va analiza conduita avut de condamnat pe toată perioada executării pedepsei. Astfel, se va avea în vedere munca prestata, activitățile educative, instruirea școlară, formarea profesionala, recompensele și sancțiunile disciplinare. Instanta trebuie sa aibă convingerea ca persoana condamnata a conștientizat consecințele săvârșirii de infracțiuni. De asemenea, persoana condamnata trebuie sa arate ca a făcut progrese cu privire la reintegrarea în societate. Si nu în ultimul rand, trebuie sa reiasă faptul ca punerea în libertate a persoanei condamnate nu constituie un pericol pentru societate. Nu reprezinta criterii la liberarea conditionata, natura și gravitatea faptei. Acestea eu fost avute în vedere la individualizarea pedepsei.

LIBERAREA CONDITIONATA - PROCEDURA DE ACORDARE

Liberarea condiționată poate fi acordata fie la propunerea comisiei constituite în penitenciar, fie la cererea condamnatului (în cazul în care comisia nu propune liberarea conditionata). 1. Procedura administrativa în fata comisiei de liberare conditionata. Comisia formulează propunerile de liberare conditionata, având în vedere următoarele aspecte:a) fracția de pedeapsa efectiv executata și partea din durata pedepsei considerata ca executata;b) regimul de executare a pedepse în care se afla persoana condamnata;c) îndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare;d) conduita persoanei condamnate și eforturile depuse de aceasta pentru reintegrarea în societate;e) antecedentele sale penale;Condamnatul este adusa în fata comisiei, cu excepția situației în care din motive medicale prezenta sa nu este posibila. Propunerea comisiei este cuprinsa într-un proces verbal motivat. Astfel, cu privire la liberarea conditionata comisia poate adopta una dintre următoarele soluții:

1. Să propună liberarea conditionata a persoanei condamnate.

În procesul-verbal se anexează recomandările cu privire la măsurile de supraveghere și obligațiile prevazute de art. 101 C.pen., care pot fi aplicate de către instanta de judecata în condițiile prevazute de lege. Documentele necesare, împreună cu procesul-verbal se înaintează judecătoriei în a cărei circumscripție se afla penitenciarul.

Comisia de liberare condiționată nu poate sesiza instanta în absenta unei propuneri de liberare condiționată. Va fi respinsa ca inadmisibila o eventuala sesizare din partea comisiei care nu a dispus liberarea condiționată.

2. Sa aprecieze ca nu sunt îndeplinite condițiile pentru liberarea conditionata și sa fixeze termen de reexaminare.

Constatând ca nu sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege, în procesul-verbal va fi fixat termenul pentru reexaminare. Acest termen nu poate fi mai mare de un an. Daca cererea de liberare conditionata este formulata înainte de executarea fracției prevazuta de lege, iar perioada rămasă de executat pana la împlinirea fracției este mai mare de un an, termenul stabilit de comisie pentru reexaminare va fi data împlinirii fracției prevazute de Codul penal.

Daca cererea de liberare condiționată este formulata înainte de executarea fracției prevazuta de lege, iar perioada rămasă de executat pana la împlinirea fracției este mai mica de un an, termenul fixat de comisie poate depăși data împlinirii fracției, dar nu poate fi mai mare de un an.

A se vedea: art. 101 C.pen

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close