Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Acordul de recunoaștere a vinovăției

Acordul de recunoaștere a vinovăției constituie actul de sesizare a instantei. Acesta se încheie intre procuror și inculpat, atunci când inculpatul recunoaște faptele de care este acuzat și încadrarea juridica. De asemenea, în cadrul acestui acord, inculpatul trebuie sa agreeze și modalitatea de individualizare a pedepsei. Acordul nu poate fi inițiat de către avocatul inculpatului, de persoana vătămată, de partea civila sau de partea responsabila civilmente.Acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi inițiat atât de către procuror, cât și de către inculpat. Indiferent cărei parți aparține inițiativa, partea adversa nu este obligata sa adere la ea.Un acord de recunoaștere a vinovăției poate fi încheiat și de un inculpat minor sau de unul minor la data săvârșirii faptei. Insa, în cazul inculpaților minori este necesara încuviințarea reprezentantului lor legal.Încheierea acordului reprezinta doar un drept al inculpatului, nu și o obligație a procurorului de-al dispune.In situația în care se încheie un acord, procurorul nu mai întocmește rechizitoriu cu privire la inculpatul din acord. Iar acordul trebuie sa privească întreaga tipicitate a faptei și nu numai recunoașterea laturii subiective a infracțiunii.

Condițiile necesare pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției

1. Sa fi fost pusa în mișcare acțiunea penala.

2. Inculpatul cu care se încheie acordul sa fie asistat juridic de un avocat ales sau desemnat din oficiu.- Asistenta juridica este obligatorie de la începerea negocierilor și pana la semnarea acordului

3. Pentru infracțiunea pentru care a fost pusa în mișcare acțiunea penala legea sa prevadă pedeapsa amenzii sau a închisorii de pana la 15 ani.- Pedeapsa închisorii prevazuta de lege poate fi unica sau alternativ cu pedeapsa amenzii.– Se va avea în vedere maximul special al pedepsei prevazute de lege pentru infracțiunea consumata

4. In cursul urmăririi penale sa fi existat și sa fi fost administrate suficiente probe din care sa rezulte existenta faptei și vinovăția inculpatului.- Insuficienta probelor în stabilirea existentei faptei și a vinovăției inculpatului va atrage respingerea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției

5. Sa existe avizul prealabil și scris al procurorului ierarhic superior prin care acesta sa fie de acord cu limitele acordului.- Limitele încheierii acordului se stabilesc prin avizul prealabil și scris al procurorului ierarhic superior

6. Atât procurorul, cât și inculpatul sa agreeze obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției.- Daca acordul se încheie cu un inculpat minor, atunci reprezentantul legal al acestuia trebuie citat pentru a dispune cu privire la încuviințarea sau nu a acordului.– Daca inculpatul a comis infracțiunea în minorat, dar a devenit major pana la încheierea acordului, nu mai este necesara încuviințarea reprezentantului. Inculpatul major putând agrea singur obiectul unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Dispoziții și observații cu privire la încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției
  • Daca în cauza, acțiunea penala a fost pusa în mișcare fata de mai multi inculpați, se poate încheia un acord distinct cu fiecare dintre ei. Prin încheierea acordului cu unii dintre aceștia, nu se aduce atingere prezumției de nevinovăției cu privire la ceilalți.
  • Un acord de recunoaștere a vinovăției nu poate fi încheiat în niciun caz cu un suspect, minor sau major.
  • Avizul prealabil și obligatoriu al procurorului ierarhic superior se emite în urma sesizării acestuia de către procurorul de caz. Sesizarea se realizează printr-un referat în care sunt propuse limitele acordului.
  • La încheierea acordului nu este necesar acordul persoanei vătămate au al părții civile ori al părții responsabile civilmente. Procurorul nu are obligația de a informa acești subiecți procesuali cu privire la demararea acordului.
Obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției

1. Un acord de recunoaștere a vinovăției poate avea ca obiect:

A. Recunoașterea comiterii faptei sau, după caz, a faptelor.B. Acceptarea încadrării juridice a faptei sau, după caz, a faptelor pentru care a fost pusa în mișcare acțiunea penala.C. Felul și cuantumul pedepsei (principale, complementare și accesorii) sau, după caz, felul măsurii educative.D. Forma de individualizare a executării pedepsei principale, sau, după caz, soluția de renunțare la aplicarea pedepsei, sau de amânare a aplicării pedepsei.

2. Acordul de recunoaștere a vinovăției nu poate avea ca obiect:

A. Încadrarea juridica a faptei. Aceasta este stabilita prin ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale.B. Necesitatea impunerii de obligații și aplicarea cumulativa a măsurilor de supraveghere prevazute de art. 93 alin. (1) C.pen., în cazul agreării soluției de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.C. Durata termenului de supraveghere (fix de 2 ani), respectiv aplicarea cumulativa a măsurilor de supraveghere prevazute de art. 85 alin. (1) C.pen., în cazul agreării soluției de amânarea aplicării pedepsei.

Dispoziții și observații cu privire la încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției
  • Încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției va conduce la negocierea intre limitele de pedeapsa reduse cu o treime (1/3) în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu o pătrime (1/4) în cazul pedepsei amenzii.
  • In cazul agreării unei măsuri educative privative de libertate, negocierea continua cu privire la durata măsurii educative. Negocierea se va realiza intre limitele măsurilor educative reduse cu o treime (1/3).
  • In cadrul unui acord de recunoaștere a vinovăției se pot retine și circumstanțe atenuante. Retinerea acestora va conduce la negocierea unei pedepse în limitele reduse cu o treime (1/3).
Conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției
acord de recunoastere a vinovatie

1. Data și locul încheierii;2. Numele, prenumele și calitatea celor intre care se încheie;3. Date privitoare la persoana inculpatului, prevazute la art. 107 alin (1) C.proc.pen.;4. Descrierea faptei ce formează obiectul acordului;5. Încadrarea juridica a faptei și pedeapsa prevazuta de lege;6. Probele și mijloacele de proba;7. Declarația expresa a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și accepta încadrarea juridica a acesteia;8. Felul, cuantumul și forma de executare a pedepsei/măsurii educative;9. Semnătura procurorului, a inculpatului și a avocatului inculpatului.In cadrul acordului descrierea faptei trebuie sa fie similara, sub aspectul complexității, cu cea dintr-un rechizitoriu. Pedeapsa trebuie sa fie menționată într-un cuantum determinat. Iar în cazul concursului de infracțiuni va trebui sa fie precizata pedeapsa pentru fiecare infracțiune concurenta.

Procedura în fata instantei de judecata

1. Sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoaștere a vinovăției.

Dupa încheierea acordului în condițiile prevazute de lege, procurorul sesizează instanta competenta. Procurorul trimite instantei acordul de recunoaștere a vinovăției, însoțit de dosarul de urmărire penala. In aceasta situatie, acordul reprezinta actul de sesizare a instantei, procurorul nemaiintocmind rechizitoriu. Daca acordul privește doar unele fapte, sau doar unii inculpați, sesizarea instantei se face separat pentru acestea din urma prin rechizitoriu.

2. Înregistrarea dosarului și repartizarea aleatorie unui complet de judecata.

In situația în care instanta este sesizata cu un acord de recunoaștere a vinovăției nu se va mai parcurge faza camerei preliminare. Nulitățile absolute privitoare la actele de procedura sau probele administrate în cursul urmăririi penale pot fi invocate în orice stare a procesului. Nulitățile relative pot fi invocate pana la primul termen de judecata cu procedura legal îndeplinită. Insa, existenta nulității absolute sau relative în cauza, poate conduce la respingerea acordului.

3. Verificarea regularității actului de sesizare.

Aceasta verificare se limitează numai la respectarea elementelor de forma ale acordului. Instanta verifica dacă acordului ii lipsește vreuna dintre condițiile obligatorii sau dacă au fost respectate condițiile pentru încheierea sa în mod valabil. Daca este cazul, instanta dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile. In acest sens sesizează conducătorul parchetului care a emis acordul de recunoaștere a vinovăției.

4. Procedura de judecata.

Este o procedura contradictorie, care se desfășoară în ședință publicacu citarea părților și a subiecților procesuali. Aceste din urma persoane au dreptul de a formula cereri, excepții, de a pune concluzii cu privire la obiectul acordului. Asistenta juridica a inculpatului este, potrivit art. 90 C.proc.pen., obligatorie, iar cu privire la persoana vătămată si partea civila în ipotezele prevazute la art. 93 alin (4) și (5) C.proc.pen. Participarea procurorului este, de asemenea, obligatorie. Insa, nu este obligatorie audierea inculpatului, în cadrul acestei proceduri speciale. In fata instantei sesizate nu se mai administrează/readministrează probe. Procedura nu presupune etapa cercetării judecătorești. In dezbateri va avea cuvântul procurorul, inculpatul, avocatul inculpatului, persoana vătămată și părțile. Acestea din urma dacă sunt prezente pot încheia o tranzacție sau o mediere. Inculpatul nu poate reveni asupra recunoașterii din cursul urmăririi penale, cu excepția situației existentei unor constrângeriviolente sau presiuni din partea organelor de urmărire penala sau când au fost folosite de acestea din urma manopere neloiale

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close