Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Denunt – modalitate de sesizare a săvârșirii unei infracțiuni

Prin denunt, o persoana fizica sau juridica, alta decât cea vătămată prin infracțiune, încunoștințează organele de urmărire penala despre săvârșirea unei infracțiuni. Formularea unui denunt este, ca regula, facultativa. Excepție de la caracterul facultativ îl reprezinta art. 266 și art. 267 C.pen., situația în care redenunțarea și omisiunea sesizării este incriminata. In anumite cazuri prevazute explicit de lege, formularea unui denunt are natura unei cauze de repedepsire – ex: art. 290 alin. (3) C.pen., mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

Cine poate formula un denunt – Titulari

Orice persoana fizica sau juridica care are cunoștință de comiterea unei infracțiuni, fără a fi victima acesteia. Formularea unui denunt are caracter personal, astfel, nu poate fi făcut prin mandatar sau prin substituit procesual. Persoana care a comis o infracțiune poate formula un (auto)denunt cu privire la fapta comisa.

Forma în care se poate realiza un denunt

Denunțul se poate formula în scris, fiind necesar sa fie semnat de denunțător. Se poate formula și oral, consemnându-se într-un proces-verbal de către organul care-l primește. Insa, se poate formula și în forma electronica, fiind necesar sa fie certificat prin semnătură electronica.

Conținutul denunțului

denunt

Denunțul trebuie sa cuprindă următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale denunțătorului. Numele și Prenumele; C.N.P.; Calitatea și Domiciliul denunțătorului. Pentru persoane juridice: Denumire; Sediul; C.U.I.; C.I.F.; Numarul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice; Contul Bancar; Indicarea reprezentantului legal sau convențional.2. Fapta denunțată. In denunt trebuie sa se regăsească descrierea faptei care formează obiectul denunțului.3. Făptuitorul și probele. Indicare în denunt a făptuitorului și a probelor se realizează doar în situația în care acestea sunt cunoscute de denunțător.In situația în care se realizează un denunt anonim sau sub nume fictiv, acesta nu reprezinta un act de sesizare. Organele judiciare urmând fie sa dispună o soluție de clasare, fie, sa sa se sesizeze din oficiu. Daca denunțul nu îndeplinește condițiile de forma neesențiale sau dacă descrierea faptei este incompleta ori neclara, procurorul va dispune restituirea denunțului pe cale administrativa, cu indicarea elementelor care lipsesc. Insa, dacă din denunt lipsește o condiție esențială de fond sau de forma, se va dispune clasarea.

Depunerea denunțului

Un denunt se depune la organul de urmărire penala. Iar denunțul greșit îndreptat se trimite pe cale administrativa organului de urmărire penala competent. Un denunt inform (incomplet) se restituite pe cale administrativa. Odată înregistrat la la organele de urmărire penala un denunt nu mai poate fi ulterior retras. Denunțătorul poate fi audiat în calitate de martor de organele de urmărire penala

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close