Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității

Executarea amenzii penale prin muncă în folosul comunității este prevăzută de Codul penal și în această variantă alternativă de executare. Aceasta se aplică persoanei condamnate ce se află în neputință obiectivă de a achita pedeapsa amenzii penale. Executarea amenzii prin muncă în folosul comunității nu reprezintă un caz de înlocuire a pedepsei amenzii penale. Această formă de executare reprezintă o măsură de executare a amenzii prin muncă în folosul comunității. Astfel, pentru a fi aplicabile dispozițiile prevăzute de art. 64 C.pen., și a se dispune executarea amenzii prin prestarea unei munci în folosul comunității, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

I. Executarea amenzii penale nu poate fi realizată din cauze neimputabile persoanei condamnate

Hotărârea de condamnare poate privi pedeapsa amenzii penale, ca pedeapsă independentă. Însă, poate fi dispusă și ca mijloc de constrângere, atunci când prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial. Cu privire la motivele neimputabile condamnatului, acestea vizează starea materială precară a acestuia. Starea materială va fi certificată prin informațiile obținute de către instanță, de la instituțiile publice sau private care le dețin. Executarea amenzii în această modalitate este aplicabilă și în situația în care plata amenzii penale a fost eșalonată.

II. Existența manifestării consimțământului persoanei condamnate cu privire la această formă de executare a pedepsei amenzii penale

Această formă substitutivă de executare a pedepsei amenzii nu poate fi dispusă de către instanța de judecată sub forma unei obligații față de persoana condamnată. Acest lucru nu este posibil deoarece ar reprezenta o încălcare a dispozițiilor prevăzute în Convenția europeană a drepturilor omului.

III. Condamnatul să fie capabil din punct de vedere medical să poată presta muncă neremunerată

Executarea amenzii în această modalitate nu poate fi dispusă în situația în care condamnatul dovedește prin acte medicale că nu este apt în vederea prestării muncii.

dispunerea executării amenzii prin munca în folosul comunității

Executarea amenzii
Modalitatea de executare a amenzii prin prestarea unei munci în folosul comunității reprezintă o măsură obligatorie pentru instanța. Aceasta din urmă neavând posibilitatea de a evalua din punct de vedere al eficienței și proporționalității măsura. Astfel, atunci când constată îndeplinite condițiile legale, instanța va dispune executarea amenzii prin prestarea muncii.
În situația în care instanța reține că prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial și condamnă pe inculpat și la amendă penală, pe lângă pedeapsa închisorii, iar amenda astfel stabilită se va executa prin muncă în folosul comunității, aceasta din urmă urmează să fie executată după ce pedeapsa închisorii este executată sau considerată ca executată. Unei zile-amendă ii corespunde o zi de muncă în folosul comunității.

Modalitatea de executare

Instanța competentă să dispună înlocuirea obligației de plată a amenzii penale, conform art. 560 C.proc.pen., cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității este instanța de executare. Sesizarea instanței se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana condamnată. Când se dispune măsura, instanta va menționa două entități din comunitate unde urmează a se executa muncă neremunerată în folosul comunității. Consilierul de probațiune va decide în care din cele două instituții din comunitate urmează a se executa obligația și tipul de activitate.

Serviciul de probațiune este unitatea care va avea rolul de coordonare a executării muncii în folosul comunității. Executarea muncii în folosul comunității se realizează în cel mult 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii. Executarea încetează la momentul executării ultimei zile de muncă sau, după caz, prin plata amenzii potrivit zilelor-amendă rămase neexecutate. Pe cale de consecință, dispozițiile prevăzute de lege în această materie nu interzic că, după dispunerea executării amenzii prin muncă în folosul comunității, dacă persoana condamnată devine solvabilă și nu mai dorește să presteze muncă poate plăti restul de amendă rămas de executat.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close