Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Amenda penala în cazul persoanei juridice

Amenda penala este singura pedeapsă principală aplicabila persoanei juridice. Astfel, în cazul persoanei juridice care a săvârșit o infracțiune, instanța poate dispune ca pedeapsă principală doar amenda penala. Amenda constă în suma de bani pe care o persoană juridică este obligată să o plătească statului și este diferită de amenda civilă sau fiscală. Astfel, singura pedeapsă principală prevăzută de legea penală în cazul persoanei juridice este amenda penală.

Codul penal prevede sistemul zilelor-amendă în cazul infractorului persoană juridică. Limitele generale ale zilelor-amendă sunt prevăzute de art. 137 C.pen., iar suma corespunzătoare unei zile-amendă este cuprinsă între 100 de lei și 5000 de lei. Având în vedere cifra de afaceri a persoanei juridice sau, după caz, valoarea activului patrimonial al acesteia și alte obligații ale persoanei juridice, instanța va stabili cuantumul unei zile-amendă pe care îl va înmulți cu numărul zilelor-amendă, cuprins între 30 de zile și 600 de zile, având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 C.pen. Astfel că, produsul dintre numărul zilelor-amendă și cuantumul stabilit unei zile amendă reprezintă valoarea amenzii finale pe care condamnatul persoană juridică va fi obligat să îl achite.

Amenda penala și limitele generale

În cazul persoanei juridice limitele generale ale pedepsei amenzii sunt cuprinse între 3000 de lei și 3000000 de lei. Instanța este obligată se dispună o amendă în valoarea acestor limite indiferent de numărul cauzelor de atenuare sau de agravare reținute în cauză

La stabilirea numărului zilelor-amendă se va ține seama de criteriile generale prevazute de art. 74 C.pen. la individualizarea pedepsei. Iar determinarea valorii unei zile-amendă se realizează în funcție de cifra de afaceri a persoanei juridice cu scop lucrativ. În cazul persoanei juridice fără scop lucrativ se are în vedere valoarea activului patrimonial și celelalte obligații.

Amenda penala și limitele speciale

Amenda penala în cazul infractorului persoană juridică în limitele speciale se stabilește, așa cum prevede art. 137 alin. 4 C.pen., în funcție de limitele pedepsei închisorii pentru persoana fizică, astfel:

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii;

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 şi 510 de zile amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

Când prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit un folos patrimonial

Atunci când prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unul folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege, pot fi majorate. Această cauză de agravare facultativă a pedepsei amenzii, prevăzută de art. 62 C.pen., prevede majorarea cu o treime a limitelor speciale, având în vedere și valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit de către infractor. Însă, amenda penala astfel stabilită, în această situație, nu se poate depăși maximul general al zilelor-amendă.

Determinarea pedepsei amenzii și executarea acesteia
amenda penala

Amenda penala se determină în funcție de infracțiunea fapt consumat. Astfel, numărul zilelor-amendă se stabilesc avându-se în vedere infracțiunea fapt consumat. De asemenea, nu se ține seama de cauzele de majorare sau de reducere a pedepsei la stabilirea acesteia. Însă, atunci când în cauză sunt incidente cauze de atenuare sau agravare a pedepsei, fracțiile stabilite de lege pentru aceste cauze vor produce efecte numai cu privire la limitele speciale ale zilelor-amendă.

Amenda penala se determină în funcție de infracțiunea fapt consumat. Astfel, numărul zilelor-amendă se stabilesc avându-se în vedere infracțiunea fapt consumat. De asemenea, nu se ține seama de cauzele de majorare sau de reducere a pedepsei la stabilirea acesteia. Însă, atunci când în cauză sunt incidente cauze de atenuare sau agravare a pedepsei, fracțiile stabilite de lege pentru aceste cauze vor produce efecte numai cu privire la limitele speciale ale zilelor-amendă.

Amenda penala trebuie achitată în întregime în termen de maxim 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În termen de 15 zile de la data achitării amenzii, persoana juridică va trebui să transmită judecătorului delegat cu executarea dovada efectuării plății.

Art. 25 din Legea nr. 253/2013 prevede posibilitatea eșalonării plății amenzii penale pentru o perioada de cel mult 2 ani. Astfel, atunci când persoana juridică condamnată se află în imposibilitatea de plată integrală a amenzii în termenul prevăzut de lege, poate formula o cerere de eșalonare către judecătorul delegat cu executarea.

Amenda penala achitată de infractorul persoana juridică nu poate face obiectul acțiunii în regres, prevăzută de art. 1384-1386 C.civ. împotriva persoanei fizice care a săvârșit fapta în materialitatea ei, în vederea recuperării sumei plătite cu titlu de pedeapsă penală.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close