Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

Prescriptia executarii pedepsei

Prescriptia executarii pedepsei reprezinta un impediment la executarea pedepsei principale. De asemenea, aceasta prescripție este un impediment și în cazul executării unei măsuri educative private sau neprivative de libertate. Atât pedeapsa principala, cât și măsura educativa trebuie sa fie dispusa printr-o hotărâre definitiva de condamnare. Astfel, statul nu mai poate solicita și obține executarea pedepsei aplicate prin hotărâre definitiva. Trecerea timpului anihilează efectul executoriu al hotărârii respective. Nu se vor mai executa nici pedepsele accesorii aplicate persoanei fizice.

Cazuri în care nu intervine prescriptia executarii pedepsei

In principiu, nu prezintă importanta natura infracțiunii pentru care s-a dispus condamnarea. Insa, ca excepție, prescriptia executarii pedepsei principale nu intervine în cazul condamnării pentru:

– infracțiunilor de omor (art. 188 C.pen.);

– omor calificat (art. 189 C.pen.),

– precum și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei (loviri sau vătămări cauzatoare de moarte – art. 195 C.pen., tâlhăria urmata de moartea victimei – art. 236 C.pen, s.a.m.d).

Prescriptibilitatea / imprescriptibilitatea pedepselor și a măsurilor de siguranță

Chiar dacă intervine prescriptia executarii pedepsei, condamnarea va reprezenta antecedent penal. Astfel, dacă, pana la împlinirea termenului de reabilitare, este săvârșită o noua infracțiune se poate retine starea de recidiva. Este prescriptibila: executarea pedepselor principale aplicate persoanei fizice sau juridice. De asemenea, intervine prescriptia executarii pedepsei complementare aplicate oricărei persoane juridice. Deopotriva este prescriptibila executarea măsurilor educative privative sau neprivative de libertate. Nu se prescrie: executarea măsurilor de siguranță aplicate persoanei fizice sau juridice. De asemenea, prescriptia executarii pedepsei nu operează cu privire la pedepsele complementare aplicate unei persoane fizice.Dupa împlinirea termenului de prescripție a pedepsei principale, se vor executa pedepsele complementare aplicate persoanei fizice. Prescriptia executarii pedepsei poate fi invocata prin intermediul contestației la executare.

Termenele de prescripție e executării pedepsei

1. Prescriptia executarii pedepsei – pedeapsă persoana fizica majoră

A. 20 de ani – când pedeapsa ce urmează a fi executata este dentițiunea pe viata sau închisoarea mai mare de 15 ani. Acest termen este aplicabil și în situația în care pedeapsa detențiunii pe viata a fost înlocuita cu închisoarea;

B. 5 ani plus durata pedepsei ce urmează a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani – în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea;

C. 3 ani – în cazul în care pedeapsa este amenda.Prin pedeapsa ce se executa se înțelege pedeapsa stabilita de instanta, ținându-se seama de cauzele ulterioare de modificare a pedepsei. Astfel, dacă intervine modificarea pedepsei, prescriptia executarii pedepsei se calculează fata de noua pedeapsa aplicata.

2. Prescriptia executarii pedepsei – pedeapsaă persoana juridică

A. 5 ani – când pedeapsa principala stabilita este amenda. B. 3 ani – pentru pedepsele complementare aplicate persoanei juridice.

3. Prescriptia executarii pedepsei – măsuri educative

A. 2 ani – pentru măsurile educative neprivative de libertate;

B. un termen egal cu durata măsurii educative privative de libertate luata, dar nu mai putin de 2 ani.In cazul înlocuirii măsurii educative, prescriptia executarii pedepsei se calculează în raport cu măsura educativa mai grea.

Calculul termenelor de prescripție a executării pedepsei
Prescriptia executarii pedepsei

Prescriptia executarii pedepsei cuprinde termene substanțiale de drept penal. Ziua se socotește de 24 de ore și săptămâna de 7 zile. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei la care au început sa curgă. Daca ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, în aceasta zi termenul se va împlini. In cazul prescripției executării pedepsei nu operează instituția prorogării termenelor. Momentul de la care se calculează începutul termenului de prescripție a executării pedepsei este: data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau, după caz, data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus măsura educativa. In cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu închisoarea, termenul curge de la data când hotărârea de înlocuire a rămas definitiva.In cazul pedepsei complementare aplicate persoanei juridice, termenul de prescripție începe sa curgă de la data la care pedeapsa principala a amenzii a fost executata sau considerata executata. In situația revocării liberării condiționate, termenul curge de la data când hotărârea de revocare a rămas definitiva. De asemenea, în cazul anularii sau a revocării măsurii amânării aplicării pedepsei sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, termenul de prescripție începe sa curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitiva. Prescriptia executarii pedepsei de peste 1 an închisoare pentru o infracțiune intenționată sau preterintenționata constituie prim termen al recidivei postexecutorii.

Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei

Reprezinta situația în care cursul prescripției este întrerupt. Această instituție este aplicabila atât în cazul persoanei fizice, cât și în cazul persoanei juridice. Iar după fiecare întrerupere va începe un nou termen de prescripție. Perioada scursă anterior întreruperii nu este luată în considerare la calculul total al împlinirii termenului. Prescriptia executarii pedepsei nu cunoaște instituția prescripției speciale. Reprezintă împrejurări care întrerup cursul prescripției executării pedepsei:

– începerea executării pedepsei. Încarcerare efectiva în vederea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viata. Plata unui rate sau părți din amenda penala dispusă;

– săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Nu prezintă importanta natura sau gravitatea infracțiunii săvârșite;

– sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei;

– înlocuirea obligației de plata a amenzii cu obligația de a presta o munca în folosul comunității;

– în cazul extrădării pasive depunerea cererii de extrădare în vederea executării pedepsei întrerupe prescripția neîmplinita anterior;

– în cazul mandatului european de arestare transmiterea directa a mandatului emis de autoritățile romane către autoritățile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizata persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu arestat în vederea predării.

Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei

Reprezintă împrejurări care suspenda curgerea termenelor de prescripție a executării pedepsei. Prescriptia executarii pedepsei își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Iar, durata de timp scursa pana la intervenția suspendării se va lua în calcul la termenul de prescripție. Reprezinta cazuri de suspendare următoarele:

– în cazurile de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei;

– în situația în care instanta dispune, până la soluționarea recursului în casație, a revizuirii, a contestației în anulare, a rejudecării în cazul condamnării pronunțate în lipsa, suspendarea executării pedepsei.

Tags: , , , ,

1 thought on “”

  1. Luca says:

    Cu referire la C. pen., art. 126 alin. (1) lit. b), alin. (3), în cazul pedepselor aplicate prin mai multe hotărâri distincte de condamnare, pentru infracţiuni concurente, contopite ulterior printr-o hotărâre judecătorească definitivă, termenul de prescripţie a executării pedepsei se socoteşte de la data când hotărârile de condamnare au rămas definitive, şi nu de la data când hotărârea prin care a fost dispusă contopirea acestora a rămas definitivă.
    Putem clarifica cu privere la noul C. pen. art.162 dacă datele de socotire râman aceleaşi? Multumesc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close