Menu

0763.72.62.62

andrei@dinulaw.ro

09:00 A.M

18:00 P.M

0 Comments

PLANGERE PENALA

Plangere penala: reprezintă modalitatea prin care o persoana, victima unei infracțiuni, încunoștințează organele de urmărire penală despre comiterea faptei. În principiu, plângerea penala are caracter facultativ. Persoanele care pot formula plangere penala (titulari): 1.Persoana vătămată: poate formula plângere personal sau prin mandatar special. 2.Substituiții procesuali: unul dintre soți pentru celalalt soț sau copilul major pentru părinte. 3.Reprezentantul legal pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu. Trebuie subliniat faptul ca persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate formula plangere penala singura (personal), cu încuviințarea persoanelor prevazute de legea civilă. De asemenea, atunci când făptuitorul este persoana care reprezinta legal sau încuviințează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penala se realizează din oficiu. In cazul substituiților procesuali, persoana vătămată poate declara că nu își însușește plângerea penala.

Forma în care se realizează o plangere penala

Plângerea penala se formulează în scris, fiind necesar sa fie semnată de patent sau de mandatarul special al acestuia. Se poate formula și oral, consemnându-se într-un proces-verbal de organul care o primește. De asemenea , o plangere penala se poate realiza și în forma electronica, fiind necesar certificarea semnăturii electronice.

Persoana care nu vorbește sau nu înțelege limba română poate depune plangere penala în limba pe care o înțelege. Iar odată cu depunerea plângerii, poate solicita ca, atunci când este citată, să primească și o traducere a citației. Atunci când organul judiciar înregistrează o plangere penala trebuie să audieze de îndată persoana vătămată. Iar dacă audierea nu este posibilă de îndată, atunci se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate. Declarația dată de persoana vătămată constituie mijloc de probă, chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale.

Conținutul Plângerii penale

Plângerea penală trebuie sa conțină următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale patentului (cel care formulează plângerea penală). Nume și Prenume; C.N.P.; Calitatea și Domiciliu. Pentru persoane juridica: Denumire; Sediul; C.U.I.; C.I.F.; Numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice; Contul Bancar; Indicarea reprezentantului legal sau convențional;

2. Fapta sesizată. Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptei care formează obiectul plângerii;

3. Făptuitorul și Probele. Dacă aceste elemente sunt cunoscute, ele trebuie să se regăsească în conținutul plângerii. Atunci când persoana vătămată formulează o plangere penala nu este ținută să indice și încadrarea juridica a faptei. Daca se indica totuși și încadrarea juridica a faptei reclamate, organul judiciar nu este ținut de aceasta. Astfel, organul judiciar poate începe urmărirea penală pentru încadrarea juridică pe care o consideră legală. În ceea ce privește conținutul plângerii penale doar datele de identificare și fapta sesizată sunt obligatorii.

Daca o plangere penala nu îndeplinește condițiile de formă neesențiale sau descrierea faptei este incompletă ori neclară, procurorul va dispune restituirea acesteia pe cale administrativă cu indicarea elementelor care lipsesc. Însă, dacă plângerii îi lipsesc condiții esențiale de fond sau de formă, atunci se va dispune clasarea.

plangere penala

Depunerea plângerii penale

Formularea unei plângeri penale se depune la organul de urmărire penală. Adică, poate fi adresată organului de cercetare penală sau procurorului. O plangere penala trebuie să aibă conținutul prevăzut, sub sancțiunea restituirii pe cale administrativă, cu indicare elementelor care lipsesc. Dacă o plângere este adresata unei instanțe de judecată, aceasta o va trimite pe cale adminstrativă organului competent. Dacă este formulată o plangere penala prin care se sesizează săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul unui alt stat membru al UE. organul judiciar român este obligat să primească plângerea și să o transmită organului competent din țara pe teritoriul căreia a fost comisă infracțiunea. În cazul în care o plangere penala este depusa la un organ de urmărire penala necompetent, se va trimite pe cale administrativa către organul de urmărire penala competent.În anumite situații, lipsa plângerii penale poate fi suplinită prin sesizarea din oficiu sau prin formularea unui denunț. Odată formulată plangere penala, aceasta nu mai poate fi retrasă.

Tags: , , , ,

1 thought on “”

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close